• مرتضی روحانی   morteza_rohani@

    1397/03/19 ساعت 10:02

    یکبار یک نفر را فالو کردم و دو روز بعد دیدم از کلمات رکیک جنسی استفاده میکند بدون ملاحظه آنفالویش کردم و تمام.