• سید عزت الله ضرغامی   Zarghami_ez@

    1397/03/19 ساعت 15:10

    نتیجه این رویداد مبارک تقویت «اسلام» و «انقلاب» و نجات آن از مرداب عفن ریاکاری و نیرنگ و سالوس است. بیش از همیشه، معتقدم که #آزادی گرفتنی است، دادنی نیست!