• آنتونی بوردن هم مرد! همین چند سال پیش به ایران سفر کرد و میهمان زوج جاسوس، جیسون رضاییان و همسرش شد. بعد دستگیری شان هم با مشارکت نایاک کمپین رسانه‌ای برای آزادی رضاییان به راه انداخت. [بوردن جهانگردی بود که غذای ملل را تست می‌کرد و برنامه تلویزیونی می‌ساخت]