• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1397/03/18 ساعت 23:12

    سابقا پس از فاصله گرفتن مسؤولین از پست‌های مهم، نام #منافق و #وابسته و #خائن به آنها اطلاق می‌شد ولی با پیشرفت‌های حاصل شده، فرد هم می‌تواند رئیس‌سازمان #انرژی‌اتمی باشد و هم خائن!
    دست مریزاد از این همه پیشرفت؛ بارک‌الله به این همه نوآوری!