• رایزنی فرهنگی ج.ا.ا در ترکیه   IRTRrayzany@

    1397/03/18 ساعت 13:51

    نخستین مدال دوومیدانی آسیا برای دختر ایرانی ریحانه آرانی دختر پرتابگر ایرانی توانست در رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی جوانان آسیا با کسب مدال برنز در رشته پرتاب چکش نخستین مدال تاریخ این رشته زنان را برای کشورمان کسب کند.