• الهام پاوه نژاد   ElhamPavehnejad@

    1397/03/18 ساعت 17:43

    بعد شنیدن شعارهای کوبنده‌ی امروز، متوجه شدم جز تلویزیون که یهو چهل روز به محرم و‌رمضان یادشون می‌افته سریال ۳۰ قسمتی بسازن، عزیزان برنامه‌ریز هم شب قبل میفهمن صبح‌راه‌پیمایی رسمی، باید شعار بدن، از خردسالان کمک می‌گیرن! چرا آخه؟! واقعاً نظارتی نیست؟!