• رایزنی فرهنگی ج.ا.ا در ترکیه   IRTRrayzany@

    1397/03/18 ساعت 13:52

    روحانی: آزادی قدس شریف آرمان مقدس ملت ایران و همه مسلمانان است رئیس جمهوری با دعوت از مردم برای حضور گسترده در مراسم روز قدس تاکید کرد: آزادی قدس شریف، آرمان مقدس ملت ایران و همه مسلمانان است و دور نیست زمانی که مسلمانان نماز را در قدس برپا کنند.