• #داستان_برند: #سامسونگ، آینه تمام نمای تاریخ تجاری کره، که در تاریخچه‌ی ۸۰ ساله‌ی خود توانسته از یک شرکت کوچک صادراتی، به یکی از بزرگترین بازیگران دنیای فناوری تبدیل شود مطالعه این مقاله در https://goo.gl/ZEE۴vu