• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/03/18 ساعت 22:23

    طرف دویست میلیون چک بلامحل کشیده و افتاده زندان …بهش می‌گم آخه به چه امیدی چک بلامحل کشیدی؟ می گه به امید احسان علیخانی و ماه عسل!