• حالا که یه کم آروم شدین از تجربیات خودم بگم و از مشاهداتم؛ سال ۶۷ دانش آموز کلاس اول دبستان،مقنعه چونه دار بلند،مانتو طوسی.اینها فرم مدرسه دولتی ما بود. مدیران مدارس حتمن باید چادر سرمی کردن. بله برای سن و سال شما جوانان دهه ۸۰ شنیدن این چیزها عجیب است اما حقیقت همین است