• امير مسروري   masrouriamir@

    1397/03/18 ساعت 00:40

    با افتخار میگم هر توهینی بهم شده سعی کردم سکوت کنم، اما هیچگاه توهین به سپاه، وزارت اطلاعات یا ناجا را نتوانستم تحمل کنم. هیچگاه حتی نقدشان را در عموم از روی حسن عمل ندانستم. هیچگاه گوینده را خودی نمیدانم.