• امير مسروري   masrouriamir@

    1397/03/18 ساعت 00:06

    امشب #شب_قدر است. شبی که مردم قرآن به سر میکنند اما بعضی‌ها در سپاه، وزارت اطلاعات و ناجا با دست به اسلحه دارند امنیت مردم تامین میکنند. کسانی که دم مرز با دهان روزه هنوز نتوانستند افطار درستی داشته باشند و مواظب هستند گروهی به مراسم مردم حمله نکند