• حسين قهار   Ghahhar@

    1397/03/17 ساعت 17:52

    #سپاهان و سرمربی این تیم #محسن_مسلمان رو نخواستن به٢دلیل مهم . اول: #قلعه_نویی جایی گفته بود محسن تو برسپولیس رسید به همه و از فوتبال سیر شده و دیگه برای ما فوتبال بازی نمیکنه دوم:حاشیه هاش زیاده و بازیکنیه که برای تیم ممکنه مشکل درست کنه و بخاطر مسایل انضباطی کنار گذاشته بشه