• به نظرم اینکه اولین تیم وارد #روسیه شدیم، تصمیم خوبی از #کیروش بود.بارها دیدیم که کیروش توی مسائل روحی-روانی و انگیزشی استاد هستش. فکر میکنم اینم در همون راستا باشه.توجه کلی از رسانه‌های جهان به ایران و ورودش معطوف شده و می‌تونه روی اعتماد به نفس بچه‌ها تاثیرمثبت بذاره #تیم_ملی