• سید عزت الله ضرغامی   Zarghami_ez@

    1397/03/17 ساعت 19:19

    قدس ، چکیده آرمان‌های بشری و برآمده از فطرت‌های پاک انسانی است. « نه غزه نه لبنان» چون حبابی در فضا می‌ترکد و شرمندگی از کودکان و آوارگان مظلوم را بر چهره مدعیانش می‌نشاند. آرمان قدس ماندنی است. با پیوستن به دریای قدسیان ماندگار شویم. فردا همه با هم هستند!