• محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

    1397/03/17 ساعت 18:40

    در اولین بیانیه سیاسی #امام (ره) آمده است: "اگر برای خدا قیام نکنید مشتی هرزه‌گرد بر شما چیره می‌شوند. … به حق مشروع خود قیام نکنید خیره‌سران بی‌دین از جای برمی‌خیزند." و این نیاز امروز ما در ارتباط با زورگوییهای غرب در باره برخورداری از #انرژی_هسته_ای است.