• اسماعیل معنوی   e_manavi@

    1397/03/17 ساعت 20:05

    حضور مردم خوزستان در میدانهایی همچون دفاع از حرم وحضور در راهپیمایی‌ها در هوای طوفانی و خاک آلود آنقدر برای دشمنان وپیاده نظام داخلی شان دردآور است که برای به حاشیه کشاندن این حضور به هر دروغی متوسل میشوند. نماد #عرب_باغیرت_ایرانی ده‌ها شهید مدافع حرم است نه یک داعشی! #حاتم_مرمضى