• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1397/03/17 ساعت 16:55

    #پوتین: بسیاری از تروریستها از فرای مرزهای روسیه و از کشورهای آسیای میانه که ما کنترلی در آنجا نداریم، به #سوریه آمده‌اند و ما با حضور در سوریه میتوانیم آنها را نابود کنیم و چه بهتر که بتوانیم آنها را در آنجا نابود کنیم تا اینکه اجازه دهیم خود را در اینجا (روسیه) تقویت کنند