• طرف پرونده تعرض جنسی در کانادا داشت، از ترس فرار کرد ایران؛ اینجا ازش استقبال کردند و گفتند «صل علی محمد حزب اللهی خوش آمد!» بعد همین انگل با شبکه دو و پنج سیما علاوه بر جمع آوری داده حساس و کار یواشکی برای BBC، همکاری داشت! گندش که درآمد، سوئیچ کردند بر برادر ارزشی حمزه غالبی!