• عبدالحسین خسروپناه   Khosropanah_ir@

    1397/03/17 ساعت 18:29

    امشب به برکت #شب_قدر سه نفر از بانوان مسیحی فیلیپینی در مراسم شب بیست و سوم ماه مبارک به #اسلام تشرف یافتند و شهادتین را جاری کردند و دعای تشرف برای هر سه بزرگوار توسط اینجانب خوانده شد