• امير مسروري   masrouriamir@

    1397/03/17 ساعت 23:53

    این جای خدا قوت؟ این بچه‌ها در کنار بچه‌های گمنام سپاه و ناجا در شب قدر لب مرز دارند با تکفیری‌ها درگیر می‌شوند یا در یک خستگی چند روزه دنبال عامل انتحاری فراری هستند که بگیرن و نگذارند مردم تیکه تیکه شوند. بعضی از همین بچههای واجا و اطلاعات سپاه با بیهوشی استراحت میکنند