• امير مسروري   masrouriamir@

    1397/03/17 ساعت 23:52

    بدنه مدیریتی نهاد امنیتی ما در دولت با ما اختلاف سیاسی دارند قبول، اما بدنه اجرایی که مومن‌ترین افراد هستند،همان‌ها که سینه جلوی تکفیری هایی چون #حاتم_مرمضى صاف میکنند و شهید میدهند. کجای دنیا نهاد امنیتی اش را تخریب میکند؟