• رایزنی فرهنگی ج.ا.ا در ترکیه   IRTRrayzany@

    1397/03/17 ساعت 17:37

    اهمیت شب قدر بیست و سوم شب بیست و سوم ماه رمضان، از دو شب قبل برتر است و از احادیث متعدد اینگونه احتمال داده می‌شود که شب قدر همین شب است.