• حسين قهار   Ghahhar@

    1397/03/17 ساعت 17:59

    #سپاهان و سرمربی این تیم #محسن_مسلمان به٢دلیل نخواستن: . اول: #قلعه_نویی جایی گفته بود محسن تو #پرسپولیس به همه چیز رسید و از فوتبال سیر شده و دیگه برای ما فوتبال بازی نمیکنه . دوم:حاشیه هاش زیاده و بازیکنیه که برای تیم ممکنه مشکل درست کنه و بخاطر مسایل انضباطی کنار گذاشته بشه