• کتابخانه ملی ایران   nlai_ir@

    1397/03/17 ساعت 17:18

    نشست « آرشیو؛ حاکمیت، حافظه و میراث» که شعار جهانی امسال است، با حضور دکتر سیروس پرهام و استاد عبدالله انوار به مناسبت روز جهانی آرشیو ۱۹ خرداد ماه ساعت ۱۰ در سالن پرهام ساختمان آرشیو ملی برگزار می‌شود.