• حداقل سه برند معتبر خارجی (خیلی فراتر از نام #هاکوپیان) با لباس‌هایی بر تن سلبریتی‌های غربی می‌شناسم که نمایندگان‌شان در ایران هستند، کت‌وشلوارهای لوکس چند ده میلیونی عرضه می‌کنند و از خداشان است برای #TeamMelli «بدون هیچ چشم‌داشتی» لباس بدوزند و در عکس یادگاری رسمی هم ننشینند.