• آیت الله مصباح یزدی   mesbahyazdi_ir@

    1397/03/17 ساعت 22:54

    باور کردن این حقیقت که #شب_قدر برتر از هزار ماه است؛ ما را بر آن می‌‌دارد که امشب را به بهترین کارها سپری کنیم و بی‌‌تردید بهترین کارها در درجه اول #واجبات هستند. پس اگر کسانی نماز قضا برعهده دارند، بکوشند در حد میسور نمازهای قضایشان را بخوانند.