• محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

    1397/03/17 ساعت 11:11

    مقام ارشد وزارت خزانه‌داری #آمریکا: کشورهایی که به هواپیماهای ایران اجازه فرود و دریافت خدمات در فرودگاه‌های خود بدهند با تبعاتی از جمله #تحریم مواجه خواهند شد.