• سید فرید موسوی   sfaridmousavi@

    1397/03/17 ساعت 22:35

    روز جهانی #قدس ، روز تکریم انسان و انسانیت و روز تقبیح کسانی است که خانه بر روی خون بی‌گناهان ساخته‌اند. فردا صدای مظلومان خواهیم بود. #QudsIntDay