• الهام پاوه نژاد   ElhamPavehnejad@

    1397/03/17 ساعت 04:48

    عکس جدید،یادگار روزهایی‌ست که با ویرانه‌ها و مرگ‌بسیار در سرپل ذهاب و روستاهایش روبه‌رو بودم. یک صبح،از عزیزان امدادگر ،فرهاد بزازیان عکاسی زبردست،خواست قبل از خروج از کمپ این لحظه را ثبت کند! گفتم :الان؟!گفت :آره! بعدها که دیدم عین حقیقت جاری در آن‌جا بود،این حجم تاریکی در۷صبح!