• شهاب اسفندیاری   shbesfand@

    1397/03/16 ساعت 12:11

    رشتو عالی @ehsanmansuri درباره کتاب #علینژاد را از دست ندهید. تقلیل حجاب به نماد اسارت جوامع عقب‌مانده‌ای که نیازمند نجات توسط غربی‌ها هستند، در گذشته هم به عنوان زمینه‌ساز اشغال‌گری و توجیه حمله‌نظامی غربی‌ها مورد استفاده بوده‌است. مثل فیلم سفر قندهار مخملباف.