• راضیه سریال #رهایم_نکن دو‌جمله به داداش بزرگش که سهم الارثشون رو چندسالی با کلک‌ بالا کشیده، میگه که به نظرم باید بسته بندیش کرد و فرستاد به آدرس جمهوری اسلامی؛ «پول و سهم که چیزی نیست، ما به شما اعتماد که نه اعتقاد داشتیم، اعتقادمونو به ما برگردون.»