• به نسبت لایک‌ها و دیس‌لایک‌های زیر این خبر دقت کنید: امروز با نسلی از ایرانیان طرف‌یم که ترجیح می‌دهند هم‌وطنان‌شان سوار هواپیماهای فرسوده با درصد سقوط بالا شوند و بمیرند، چون آن‌ها از نظام سیاسی حاکم بدشان می‌آید.