• راه اندازی سالن مونتاژ انبوه سانتریفیوژهای نسل بالاتر در #نطنز سیگنال مهمی برای غرب است. این یعنی ایران آماده جهش در غنی سازی است.