• مونا هوبه فکر   MonaHoobehfekr@

    1397/03/16 ساعت 01:59

    نمیدونستم شغلی هست با عنوان «چندش شناس » مثل اینکه خیلی هم مهمه . تحقیق میکنه که مردم بیشتر از چه چیزهایی چندششون میشه .