• اسماعیل معنوی   e_manavi@

    1397/03/16 ساعت 12:17

    جناب دکتر همایون یوسفی نماینده محترم #اهواز باسلام، در شرایطی که هزاران کارگر خوزستانی در انتظار حقوق معوق خود هستند، قطعا مناسب شأن شما نیست که با هزینه بیت المال برای تماشای مسابقات فوتبال به #روسیه بروید. اعلام انصراف کنید. ما هنوز از ماجرای آن عکس سرافکنده ایم!