• تاریخ ایرانی   tarikhirani@

    1397/03/16 ساعت 23:27

    #امیرفرشاد_ابراهیمی نوشته: «#کشمیری در این سال‌ها حتی برخلاف کلاهی نام مستعار نیز برای خود انتخاب نکرده است و آزادانه در آلمان در شهر برلین برای خود زندگی دارد. او آن‌قدر احساس امنیت می‌کند که حتی با نام خود اقدام به انتشار چندین کتاب کرده است و پاسپورت ایران را دارد.»