• این ترک‌ها عجب رسوم باحالی دارند … بعد غذا شیربرنج کم شیرین با دو قاشق مربای آلبالوی ترش و شیرین سرو کردند، دلتون نخواد روحم شاد شد :)