• در این چند روز که اردوی #تیم_ملی در ترکیه برپا بود و بازیکنان در تب و تاب حضور در #جام_جهانی و نگران لغو بازیهای #تدارکاتی ، نمایندگان #مجلس هم حس مشابهی داشته اند. البته جنس نگرانی و دغدغه اینها کمی متفاوت بوده؛ نگران قرعه بوده اند و اینکه بخت برای سفر به #روسیه یاری شان کند!