• آیت‌الله العظمی بیات زنجانی   ABayatzanjani@

    1397/03/15 ساعت 13:48

    «باهتوهم» از بُهت است و معنای بهتان زدن نمی‌دهد بخشی از درس تفسیر سوره مبارکه حجرات، ۱۴خردادماه ۱۳۹۷