• حساب توییتری منتسب به دفتر مقام معظم رهبری   Khamenei_fa@

    1397/03/15 ساعت 19:04

    مردم عزیزمان را از دو دستگی و دو قطبی برحذر می‌داریم و به نصرت الهی اطمینان داریم و شک نداریم که ملت ایران با این ایمان و انگیزه و با این امید، قطعاً پیروز خواهد شد.