• شهاب اسفندیاری   shbesfand@

    1397/03/15 ساعت 16:43

    الهی به قربان این «تلاش‌های اروپا» بروید که دو دهه است به بهانه «یافتن مصالحه‌ای با آمریکا» هر محدودیت علمی و صنعتی و ظلم اقتصادی و تحریم وحشیانه‌ای که خواستند به مردم ایران تحمیل کردند و شدت ارادت و وفاداری شما اجازه نداد یک‌بار اعتراض کنید.