• ۱.ابتدای ورود به #توییتر گمانم این بود که اغلب مخالفین صهیونیستند!برای کسی هم وقت نمیگذاشتم. طول کشید تا فهمیدم فلان کاربر همجنسگراست. آن یکی برادرش دستگیر شده و از نظام شکایت دارد. دیگری پدرش اول انقلاب اعدام شده و خشمگین است.فقیر،فارغ التحصیل بیکار و سرباز فراری منتقد هم داشتیم