• مجید اخوان   makhavan_tv@

    1397/03/15 ساعت 03:06

    مامانش میگه شب بخیرررر، یعنی برو زود بخواب . آرمین هم جواب میده وقتی شما با این غلضت میگی شب بخیر یعنی طبق نظریات کپلر نه مسواک نه بوس نه جیش، هیچکدومو نداریم ومستقیم باید رفت توو رختخواب. باشه شب بخیر #دهه_هشتادیا