• الهام پاوه نژاد   ElhamPavehnejad@

    1397/03/15 ساعت 11:32

    تا زمانی که آمار ریتوییت اخبار روسری نداشتن فلانی و‌ دوست دختر داشتن یکی،مکان‌زایمان دیگری بیش از انعکاس اخبار موثق اجتماعی باشه، وضعمون همینه! از کی گله داریم؟کرمانشاه و تجاوز و امثال اون در بهترین حالت،فقط یک هفته اخبار مهم هستند!ما فقط پیرو جریانات احساسی و میرا و لحظه هستیم!