• رایزنی فرهنگی ج.ا.ا در ترکیه   IRTRrayzany@

    1397/03/15 ساعت 17:36

    مراسم ویژه شبهای قدر امشب سه شنبه شب ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - آنکارا