• حساب توییتری منتسب به آستان قدس رضوی   razavi_aqr_ir@

    1397/03/15 ساعت 22:34

    مرا هزار امید هست و هر هزار تویی … یااَبَالحَسَنِ یا عَلِیَّ بنَ موُسَی، ایها الرِضا یَابنَ رَسوُلِ اللّهِ …