• عباس عبدی   abb_abdi@

    1397/03/15 ساعت 17:56

    در نقد این توییت گفته شده که چنین جمله‌ای نگفته‌اند. درست است و نقل قول مستقیم آن اشتباه بود. گرچه این مطلب را از سخنان وی برداشت کرده‌اند و او هم این برداشت را تکذیب نکرده است. در حد برداشت از آن سخنان معقول است و منطق توییت در رد مخالفان حکومتی برجام به قوت خود باقی‌ست.