• الهام پاوه نژاد   ElhamPavehnejad@

    1397/03/14 ساعت 15:04

    هر قصه یه روز تمام‌میشه و این قصه چه پر رنج این بار به پایان‌نزدیک میشه. از جمعه۱۸ خرداد فصل پایانی اجراهای کافه پولشری شروع میشه که به دلیل محدودیت جا، سایت تیوال پیش فروش را شروع کرده.دیدنتون زهرِ خیلی چیزها را کم می‌کنه ….