• حساب توییتری منتسب به آستان قدس رضوی   razavi_aqr_ir@

    1397/03/14 ساعت 16:15

    آنها که در برابر خطرهایی که متوجه اسلام شده است، قیام نکنند و به دفاع برخیزند؛ آنها در اعداد مردگانند. #روح_خدا